ÁSZF

SZEFO webshop

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Verziószáma: 1.2

Hatályos: 2023. január 1. napjától

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó “zártkörűen működő” Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.webshop.szefo.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.webshop.szefo.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról történik.

Szolgáltató adatai

Név: Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó “zártkörűen működő” Részvénytársaság

Székhely: 6724 Szeged, Tavasz u. 2

Cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000122

Céget nyilvántartó bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11090036-2-06

Ügyfélszolgálat:

Levelezési cím: 6724 Szeged, Tavasz u. 2

Telefonszáma: +36 62 554 054

E-mail cím: webshop@szefo.hu

weboldal: webshop.szefo.hu

1. ÁLTALÁNOS RENDELEKZÉSEK

1.1. 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott azon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.webshop.szefo.hu weboldalon található elektronikus áruházon (webshop.szefo.hu, továbbiakban: SZEFO webshop) keresztül történik. A SZEFO webshop áruházban történő vásárláshoz szükséges, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben meghatározott módon elektronikus rendelést adjon le. 

Rendelés leadása történhet regisztrációval, illetve regisztráció nélkül a szükséges adatok megadásával.  

A szerződés nyelve: magyar

Jelen ÁSZF alkalmazásában Ügyfél a Ptk. szerinti fogyasztó, illetve minden más vásárló, aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, vagy a Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.2. 

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásával kapcsolatosan semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.3. 

Jelen ÁSZF alkalmazása során, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében magyar jog az irányadó, különösen az alábbi jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. 

A Regisztrációra a SZEFO webshop oldalon található menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével van lehetőség. A regisztráció nem kötelező a vásárláshoz, ugyanakkor a regisztráció nélküli vásárlás esetén is kötelező megadni a szerződés teljesítéséhez szükséges Ügyfél adatokat. Regisztráció során egy valós e-mailcím és név megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld a Szolgáltató. A webshop által automatikusan generált jelszó az Ügyfél által szabadon megváltoztatható a Saját Fiókom menüpont Fiókadatok pont alatt.

 Az Ügyfél a SZEFO webshop oldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a SZEFO webshop oldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt, érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésekhez hozzájárul.

A regisztráció során, illetve regisztráció nélküli megrendelés esetén az Ügyfél, ha a SZEFO webshop szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Ha az Ügyfél az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a SZEFO webshop szolgáltatásait, illetve nem is regisztrálhat.

2.2. 

A regisztráció, illetve regisztráció nélküli megrendelés esetén az Ügyfél saját valós adatait köteles megadni. Szolgáltató kizárja a felelősségét  az Ügyfél által megadott valótlan adatokkal kapcsolatosan. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. 

2.3. Regisztráció törlése

üzenettel, valamint közvetlenül a regisztrált profiloldalán. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. Az egyes adatkezelések adatkezelési időtartamát részletesen a SZEFO webshop Adatkezelési Tájékoztatója ismerteti.

2.4. Regisztrációval kapcsolatos egyéb rendelkezések

Az Ügyfél, mint a weboldal felhasználója a hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólagosan felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ügyfél köteles a személyes adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgáltató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.

3. MEGRENDELÉS, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. 

A SZEFO webshopban forgalmazott áruk, termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni, valamint esetlegesen a termékhez mellékelésre kerülő tájékoztató adatok/használati utasítás tartalmazza. Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül. A termékek információs oldalán megjelenített képek illusztrációként kerülnek megjelenítésre, eltérhetnek a valóságostól.

 • Az áruk a kosár használatával rendelhetők meg.

A kiválasztott árut a „kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti el a kosárban. A kosárra kattintva a kosárban elhelyezett árukat megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti őket. A kosár menüpontnál van lehetőség a szállítási mód kiválasztására.

 • A vásárlás befejezéséhez kattintson a „tovább a pénztárhoz” gombra.

A pénztár használatához regisztrált Ügyfél esetén be kell jelentkezni, vagy nem regisztrált Ügyfélként történő vásárláshoz a szükséges adatokat meg kell adni.

Ezt követően ahhoz, hogy a nem regisztrált Ügyfél a pénztár funkciót tudja használni, és a SZEFO webshop szolgáltatásait igénybe tudja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg.

Az ÁSZF feltételeinek elfogadása és visszaigazolt megrendelés esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a SZEFO webshop Ügyfele között.

Ha az Ügyfél az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a SZEFO webshop szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A pénztárnál a számlázási adatok megadása szükséges, illetve módosítható, a rendeléshez megjegyzés fűzhető. A szállítási mód kiválasztásától függően az átvevőhelyet kell megadni. Végezetül a pénztárnál ki kell választani a lehetséges fizetési módok egyikét.

Lehetséges fizetési módok:

 1. az áru kézbesítésekor, az átvétellel egyidejűleg a szállítást végző szolgáltató munkatársának történő fizetéssel (utánvétel),
 2. a megrendelés leadásakor banki átutalással (közvetlen előre utalás), ez esetben az utaláskor a közlemény rovatban meg kell jelölni a rendelés azonosítószámát (amelyet a megrendelésről kapott tájékoztató e-mail tartalmaz),
 • Az Ügyfél „Megrendelés elküldése” gombra kattintva adhatja le a kosárban elhelyezett termékekre vonatkozó megrendelését. Az Ügyfél a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

A megrendelés beérkezését követően az Ügyfél azonnal kap egy tájékoztatást a megrendelésről elektronikus levél formájában az Ügyfél által megadott e-mailcímre. Ezen tájékoztatás tartalmazza a megrendelt termékeket, azok árát és a szállítás díját, ugyanakkor ezen tájékoztató e-mail nem minősül a megrendelés Szolgáltató általi elfogadásának. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról 2 munkanapon belül e-mailben visszaigazolást küldünk.

Ha a felhasználó megrendelést küld a SZEFO webshop oldalán, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre az Ügyfél és a Szolgáltató között a megrendelt termékek tekintetében, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ha a megrendelés visszaigazolása a SZEFO webshop oldalán történő leadását, elküldését követő 2 munkanapon belül nem érkezik meg az Ügyfél e-mailcímére, akkor az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvásárolni.

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatás szerinti, vagy annál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

Ha a vásárlás során a megrendelés előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

3.2. 

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Amennyiben egyes termékeknél akciós ár kerül alkalmazásra, a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet az akcióról és annak időtartamáról.

3.3. 

A SZEFO webshop-on megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a SZEFO webshop oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a SZEFO webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint  esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

3.5. 

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.6. 

A SZEFO webshop honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. 

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A teljes vételárösszeg kifizetéséig a vásárolt termékek a Szolgáltató tulajdonát képezik.

3.7. 

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt a visszaigazolás megküldését követő1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

3.8. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

3.9. 

Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem elérhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről az Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

4. TELJESÍTÉS, SZÁLLÍTÁSI ÉS SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK

4.1.

A Szolgáltató a megrendelt árut szállítási költség ellenében szállítja ki az Ügyfél részére. Szolgáltató az Ügyfelet a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási díj meghatározása a kosárban lévő termékek figyelembevételével történik.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani az árut. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

A SZEFO webshop oldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. 

Szállító partner:

FOXPOST

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

E-mailcím: info@foxpost.hu

Szállítási módok:

 • Automatába szállítás díja: 1600Ft
 • Házhozszállítás díja: 2800Ft

4.2.

Szolgáltató az Ügyfél részére a megrendelés teljesítésekor számlát állít ki, amelyet az Ügyfél által megadott email címére küldi, vagy a termek kiszállításakor azzal egyidejűleg a termékhez csatolva juttatja el.

4.3.

Ügyfél szerződésszegést követ el, amennyiben a szerződésszerűen teljesített, megrendelt terméket nem veszi át – és a Fogyasztó elállási szándékát sem jelzi. Ebben az esetben az Ügyfél a Ptk. szabályai szerint köteles az okozott kárt megtéríteni

5. ELÁLLÁS JOG

5.1.

Az 5. pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztó, azaz a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi

átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

 5.2. Elállási jog gyakorlása

5.2.1.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi módok egyikén:

 • postai úton,
 • elektronikus úton küldött levél útján

az ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Elállási jog gyakorlása céljából a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a SZEFO webshop oldalán elérhető elállási nyilatkozatmintát is.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

 Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5.2.2.

Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül Szolgáltató címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.  A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató az adott konkrét esetre vonatkozóan külön, kifejezett nyilatkozatával vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. 

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

5.2.3.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül – amennyiben az elállással érintett áru visszaküldésre került – a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során bankszámlára utalást alkalmaz a Szolgáltató, amennyiben a Fogyasztó megadja az erre vonatkozó adatokat, ennek hiányában a Fogyasztó részére postai úton került a visszatérítés megfizetésre, amelyhez Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6. SZAVATOSSÁG

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

6.1. Kellékszavatosság

6.1.1.

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

6.1.2.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

6.1.3. 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit az Ügyfél.

6.1.4.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.1.5.

Az Ügyfél a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül köteles közölni Szolgáltatóval. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Fogyasztó.

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2.Termékszavatosság

6.2.1.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.2.2.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

6.2.3.

Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásai Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségein terjesztheti elő.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.
 • Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye alapján illetékes békéltető testületekhez is fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Békéltető Testületek elérhetőségei

Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye alapján az alábbi  békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

Baranya Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
 • Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
 • Telefonszáma: (72) 507 154
 • Fax száma: (72) 507 152
 • E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Békés Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszáma: (66) 324 976
 • Fax száma: (66) 324 976
 • E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszáma: (46) 501 091, 501 870
 • Fax száma: (46) 501 099
 • E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Telefonszáma: (62) 554 250/118 mellék
 • Fax száma: (62) 426 149
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Telefonszáma: (22) 510 310, 510 323
 • Fax száma: (22) 510-312
 • E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefonszáma: (52) 500-710, 500 745
 • Fax száma: (52) 500-720
 • E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6.
 • Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
 • Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
 • Fax száma: (36) 323-615
 • E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba
 • Telefonszáma: (20) 373 2570
 • Fax száma: (56) 370-005
 • E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszáma: (20) 373 25 70
 • Fax száma: (34) 316 259
 • E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
 • Telefonszám: (32) 520 860
 • Fax száma: (32) 520 862
 • E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • Telefonszáma: (82) 501 000
 • Fax száma: (82) 501 046
 • Honlap cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszáma: (42) 311 544, 420 180
 • Fax száma: (42) 311 750
 • E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • Telefonszáma: (74) 411 661
 • Fax száma: (74) 411 456
 • E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefonszáma: (94) 312 356
 • Fax száma: (94) 316 936
 • E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Zala Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • Telefonszáma: (92) 550 513
 • Fax száma: (92) 550 525
 • E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1.

A forgalmazott termékek a Szolgáltató saját gyártásában készült saját termékei, amelyekkel kapcsolatos szerzői jogok tulajdonosa Szolgáltató, annak az esetnek a kivételével, amikor az adott termék adatlapján ettől eltérő információ szerepel.

A fényképjogok kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak, annak részleteinek, felhasználása a Szolgáltató az előzetes jóváhagyása nélküli felhasználás.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát a szolgáltatása valamennyi elemére, domain-nevére.

8.2.

Önmagában az a tény, hogy a Szolgáltató nem gyakorolja jelen ÁSZF-ben meghatározott jogait, nem tekinthető jogról való lemondásnak, joglemondás minden esetben erre vonatkozó, kifejezett és célzott írásbeli nyilatkozat esetében érvényes.

8.3.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a SZEFO webshop felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a SZEFO webshop használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Szeged, 2021. december 1.

Shopping Cart